Agricultural_industry

อุตสาหกรรมการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรได้เยอะมาก

May 24, 2019 admin 0

ต้องบอกก่อนเลยว่าอุตสาหกรรมการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรได้เยอะมากจริวๆ เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่จะปลูกพืชเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งในจำนวนมากๆ ผลที่ได้คือ พืชผักเหล่านี้มีออกมาพร้อมจำหน่ายในเวลาเดียวกัน นั้นก็เพราะข้อจำกัดบางอย่างของภูมิประเทศนั้นๆ ไม่ว่า อากาศ ความชื้น และ ฤดูกาลชองผักหรือผลไม้ครับ บางส่วนถูกขายไปทำกำไรได้แต่เมื่อมีของเยอสุดท้ายย้อมมีส่วนที่ขายไม่ทัน ซื้อพืชผักหรือผลไม้มันก็จะเน่าเสียไม่สามรถใช้งานได้ ดังนั้นจึงมีการคิดค้นให้น้ำสิ่งเหล่านั้นมาแปลรู้เพื่อรักษาคุณภพให้ใช้งานได้ต่อไป อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ ซึ่งอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ ในบ้านเรานั้นก็มีมากมายหลลายแบบทั้งอบแห้ง หรือ ไม้ก็บรรจุกระป่อง ซึ่งต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยครับ เพื่อให้ผลผลิตออกมาได้มาตรฐานโดยมีการตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา ทำให้มั่นใจได้เลยว่าถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย แน่นอนว่าหลักการตรวจสอบเบื้องต้น คงหนีไม่พ้นความสะอาด เพราะกับอาหารแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้นในส่วนนี้จะมีหน่วยงานอื่นเข้ามาตรวจสอบควบคู่ได้ด้วยนั่นก็คือ […]

ผลผลิตการทอและเครื่องนุ่งห่ม

September 14, 2018 admin 0

อุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอกับเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมอีกชนิดในประเทศไทยที่ถือว่าก้าวไปข้างหน้าได้อย่างดีในระดับน่าพึงพอใจ ส่วนหนึ่งก็เพราะตลาดแรงงานของไทยด้านอุตสาหกรรมการทอเครื่องนุ่งห่มยังคงเป็นสิ่งที่ไว้ใจได้ในเรื่องผลงาน ความสวยงาม คุณภาพของสินค้าที่ยอดเยี่ยม บวกกับราคาที่ไม่รุนแรงจนเกินไป ส่งให้ผลิตผลิตด้านสิ่งทอรวมถึงเครื่องนุ่งห่มยังคงสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวไทยหลายภาคส่วนอย่างดี แถมยังเป็นการส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตขึ้นด้วยจากผลผลิตสิ่งนี้เหล่านี้ ผลผลิตการทอและเครื่องนุ่งห่มกับความน่าสนใจของการลงทุนและการส่งออก ในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมาการส่งออกเกี่ยวกับผลผลิตการทอและเครื่องนุ่งห่มถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี มูลค่าการส่งออกขยายตัวกว่าเก่าถึง 5.3% นั่นหมายถึงสัญญาณที่อุตสาหกรรมด้านนี้ของไทยไม่ใช่แค่เรื่องดีเฉพาะการส่งออกอย่างเดียวยังหมายถึงด้านการลงทุนที่มีคนกล้าลงทุนกับธุรกิจประเภทนี้มากขึ้น ซึ่งหากมองภาพรวมเฉพาะด้านการส่งออกสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มตลอดปี 2560 มีการส่งออกได้มูลค่าสูงกว่า 4,200 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว ถือเป็นเม็ดเงินมหาศาลในการช่วยให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศกระโดดไปข้างหน้าอย่างชัดเจน สินค้าหลักๆ ของการส่งออกเหล่านี้ยังคงเป็นผ้าผืนกับเส้นใยประดิษฐ์ที่ความต้องการของตลาดปลายทางยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการที่ประเทศไทยคือฐานการผลิตสำคัญลำดับต้นๆ ของโลก นอกจากนี้ยังมีกรอบการค้าเสรีที่เคยตกลงกันเอาไว้ในหลายๆ ประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น […]

ขั้นตอนการทอผ้าไหม และผ้ามัดหมี่

August 14, 2018 admin 0

ผัดไหมมัดหมี่จัดเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ทำกันมาอย่างยาวนาน ส่วนหนึ่งคือการได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวกับกัมพูชา ทำให้การทอผ้าไหมมัดหมี่จัดเป็นงานศิลปะที่มีความสวยงาม ละเอียดลออ ต้องใช้ฝีมือของผู้มีประสบการณ์การทอเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนของการทอผ้าไหมมัดหมี่ไม่ใช่เรื่องง่ายจำเป็นต้องมีการเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำจึงจะสามารถทอออกมาได้อย่างสวยงาม ลองมาดูขั้นตอนการทอผ้าไหมมัดหมี่ว่าต้องผ่านกระบวนการใดบ้าง 4 ขั้นตอนการทอผ้าไหมมัดหมี่ที่ควรรู้ การค้นเครือเส้นยืน – นำเส้นไหมยืนที่ได้จากการลอกกาวไหม ย้อมสีบนพื้นเส้นไหมเอาเข้ากรงกรอเส้นไหมเข้าอัก นำเส้นไหมที่ถูกกรอด้วยอักเข้าเส้นฟืมเพื่อคันเส้นยืนเตรียมทอ เตรียมฟืมทอผ้า – พอเส้นยืนค้นเครือเสร็จก็จัดเรียงเข้าฟันหวี แต่ละช่องใสด้ายประมาณ 2 เส้นหรือตามถนัด ขึงด้ายให้ตึง จัดเรียงให้เรียบร้อยแล้วเก็บตะกอ เมื่อจัดเรียงเส้นยืนเรียบร้อยใช้น้ำแป้งข้าวหรือแป้งมันสำปะหลังพรมหรือชุบผ้าทาให้ทั่ว เสร็จปล่อยให้แห้ง ทาด้วยขี้ผึ้งไม่ก็ไขสัตว์ […]

อุตสาหกรรมการเกษตร กับระบบเศรษฐกิจไทย

January 22, 2018 admin 0

ระบบเศรษฐกิจของไทยนั้น แม้จะมีองค์ประกอบหลายส่วนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การส่งออกและอื่น แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องของการเกษตรจัดได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังที่คอยหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของไทยเราตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้ เรามาดูกันสิว่า อุตสาหกรรมการเกษตรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจไทยอย่างไร ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าโดยไม่ต้องอัดฉีดเม็ดเงิน อย่างแรกเลยการเข้ามาของอุตสาหกรรมเกษตรทั้งความรู้และวิทยาการต่างๆ นั่นทำให้ความต้องการของสินค้าทางการเกษตรมีมากขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อทำให้การค้าขายให้ไกลขึ้น อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการแปรรูป เมื่อความต้องการมีมากขึ้น นั่นก็ทำให้เกษตรกรสามารถค้าขายสินค้าทางการเกษตรได้มากขึ้นทั้งในแง่ของปริมาณสินค้า และรอบการผลิตที่ทำได้มากขึ้นด้วย เมื่อขายได้มากขึ้นเกษตรกรมีรายได้มากขึ้น ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าโดยตรงแบบไม่ต้องอัดฉีดเม็ดเงินแต่อย่างใด ช่วยขยายเศรษฐกิจด้านการส่งออก ขยับขึ้นมาในระดับใหญ่ นั่นคือการส่งออกสินค้า อย่างที่เราทราบกันว่าบ้านเราเปรียบได้กับอู่ข้าวอู่น้ำของทวีปกันเลยทีเดียว ทีนี้จะทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะส่งออกสินค้าเกษตรเหล่านั้นไปยังทั่วทุกภาคของทวีปได้ คำตอบก็คือ การอาศัยความรู้วิทยาการจากการศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเกษตรนั่นแหละ เมื่อทำการแปรรูปได้ดีขึ้น […]

เรียนอุตสาหกรรมเกษตร มีข้อดีอย่างไร

January 22, 2018 admin 0

การเลือกสาขาเรียนระดับปริญญาตรีนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตได้เลย การเลือกเรียนระดับนี้จะเป็นตัวบ่งบอกอาชีพและการดำเนินชีวิตของเราได้เลย หนึ่งในสาขาที่คนเริ่มหันกลับมาสนใจกันมากนั่นคือ อุตสาหกรรมเกษตร หลายคนอาจจะนึกงงสงสัยว่าเรียนแล้วจะได้อะไร ดีอย่างไร เรามีคำแนะนำมาบอกเล่าให้ฟัง อาหารเป็นปัจจัยหลักในชีวิต การเรียนคณะนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหาร ขึ้นชื่อว่า อาหารเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่พื้นฐานในการดำเนินชีวิต ดังนั้นการได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งนี้ น่าจะทำให้เราตกงานได้ยากเหมือนกัน ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานอย่างนี้ น่าจะดีทีเดียว ประเทศไทยเป็นดั่งครัวโลก การเรียนอุตสาหรกรรมเกษตร ในประเทศไทยนับว่าเป็นสิ่งที่เข้ากันได้อย่างเหมาะสมที่สุด เนื่องจากประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพเยอะมาก นั่นทำให้ประเทศเรามีวัตถุดิบอย่างมากมาย ทั้งผัก ทั้งเนื้อ ผลไม้ […]

แนะนําผลิตภัณฑ์ผลไม้ไทยสู่ตลาดระดับโลก

January 22, 2018 admin 0

อุตสาหกรรมส่งออกนั้นถือว่าเป็นพระเอกของรายได้หลักของประเทศมาอย่างยาวนานทีเดียว สินค้าส่งออกไปต่างประเทศนั้นมีมากมายหลายอย่าง แต่หนึ่งในสินค้าที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือ ผลไม้ไทย ที่ผลไม้หลายชนิดกลายเป็นสินค้าที่ถูกแปรรูปไปขายทั่วโลกเลย มาดูกันว่าผลไม้อะไรบ้างที่เราส่งไปขายทั่วโลก ทุเรียน ราชาผลไม้ของประเทศไทยไทย ผลไม้อย่างแรกเป็นผลไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ไทยเลยทีเดียว ก็คือทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ในบ้านเรา บางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นของมันสักเท่าไรนัก แต่บางคนชื่นชอบกลิ่นของมันมาก ไหนจะเนื้อละเอียดสีเหลือง ที่หวาน มันกรอบอีกเล่า เลยไม่แปลกที่ทุเรียนจะกลายเป็นพระเอกในการส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศทั้งรูปแบบสด หรือ การแปรรูปเป็นอย่างอื่นไปแล้ว ยิ่งเป็นหมอนทองด้วยนะขายดีกันจนผลิตไม่ทันเลยทีเดียว มะม่วง น้ำดอกไม้ผลไม้ส่งออกของไทย ถัดมาเป็นผลไม้ขนาดพอดีมือเปลือกสีเขียวตอนดิบ แต่ถ้าสุกจะเป็นสีเหลืองทองอร่ามเลย นั่นคือมะม่วง ที่มีสายพันธุ์เยอะมาก […]

Agricultural-products-photo

ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมการเกษตร

December 12, 2017 admin 0

ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการเกษตรมาอย่างยาวนาน ด้วยพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการทำการเกษตรเป็นอย่างมาก ประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่สามารถพึ่งพาการเกษตรในประเทศตนเองได้อย่างไม่ยากลำบาก ทว่าเมื่อโลกมีการพัฒนาก้าวไกลไปมากขึ้น ระบบการเกษตรแบบเดิมๆ ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของโลกแห่งทุนนิยมได้ อีกทั้งผลผลิตทางการเกษตรบางอย่างเมื่อผลิตออกมาแล้วการที่ขายด้วยตัวมันเองสดๆ เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ รวมถึงหากมีปริมาณเยอะเกินไปก็อาจเกิดความเสียหาย ขายไม่ทัน เน่าเสียไปอีก ด้วยเหตุนี้เรื่องของอุตสาหกรรมทางการเกษตรจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากกับวงการเกษตรในบ้านเรา ซึ่งหากให้ลองแบ่งผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมการเกษตรก็สามารถแบ่งแยกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ประเภทของผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรประเภทอาหาร – เป็นอุตสาหกรรมทางการเกษตรที่สามารถผลิตขึ้นมาแล้วเป็นได้ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม อาหารก็เป็นได้ทั้งอาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป แม้แต่อาหารดิบบางชนิดหากผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมก็นับรวมด้วยเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น […]

ขั้นตอนการแปรรูปอาหาร แช่แข็ง

December 12, 2017 admin 0

ด้วยความทันสมัยของอุตสาหกรรมทางด้านอาหารเราจึงเห็นว่าวิธีในการถนอมอาหารก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างประโยชน์ให้กับคนเราเป็นอย่างยิ่ง เพราะด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เราไม่สามารถที่จะมานั่งหาอาหารเหมือนกับคนในอดีตกันได้อีก ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีหน้าที่เป็นของตนเอง เทคโนโลยีเหล่านี้จึงเข้ามามีบทบาทที่ช่วยให้การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันง่ายมากขึ้นกว่าเดิม อย่างการแปรรูปอาหารแช่แข็งก็เป็นการนำอาหารมาผ่านการแปรรูปด้วยการให้ความเย็นระดับเยือกแข็งที่ถือว่าเป็นวิธีการถนอมอาหารประเภทหนึ่งเพื่อให้สามารถเก็บได้ยาวนานมากขึ้น ซึ่งอุณหภูมิที่มีความต่ำมากๆ จะช่วยหยุดการเน่าเสียของอาหารเอาไว้ได้เพราะว่าจุลินทรีมีการเจริญเติบโต และปฏิกิริยาทางเคมีได้หายไป ขั้นตอนการแปรรูปอาหารแช่แข็ง คนส่วนใหญ่เวลาที่นึกถึงอาหารแช่แข็งก็มักจะต้องนึกถึงอาหารทะเลเป็นหลัก อาทิ กุ้ง หอย ปู ปลา ต่างๆ เหตุผลก็เพราะวัตถุดิบประเภทนี้ต้องใช้เวลาในการขนส่งที่สำคัญพวกมันมักจะอยู่ในสภาพอากาศที่เย็นคือในน้ำ เพราะฉะนั้นเมื่อจับขึ้นมาแล้วเจออุณหภูมิปกติก็ทำให้เกิดการเน่าเสียได้ง่าย ทว่าจริงๆ แล้วการแปรรูปอาหารแช่แข็งก็มีด้วยกันหลากหลายประเภทอาหารไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ หรือแม้แต่อาหารสำเร็จรูปในยุคปัจจุบันก็ล้วนแล้วแต่มีการแปรรูปเป็นอาหารแช่แข็งด้วยกันทั้งสิ้นเพื่อให้คงสภาพในการเก็บเอาไว้ทานได้นานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม แต่จะขอยกตัวอย่างอาหารแช่แข็งประเภทอาหารทะเลเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น […]

การเรียนรู้อุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่

May 29, 2017 admin 0

การเกษตรกรรม คือสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีพัฒนาการเรื่อยมา ปัจจุบัน เพื่อตอบสนองต่อจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น แก้ปัญหาขาดแคลนอาหาร ทดแทนทรัพยากร ทำให้มีการนำวิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานกับการทำเกษตร ที่นำไปสู่อุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างมาก วิธีทางการเกษตร เป็นกระบวนการที่นำไปสู่การผลิตสิ่งที่จำเป็นสูงสุดอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์ นั่นคืออาหาร ในศตวรรษที่ 17-19 เมื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมอันรุ่งโรจน์ของอังกฤษได้แพร่กระจายไปทั่วยุโรป ส่งผลให้โลกของวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมได้เจริญก้าวหน้าไปมาก ทำให้ปัญหาเรื่องอาหารไม่พอเพียงในหลายประเทศของยุโรปและอเมริกาเริ่มหมดไป แม้ว่าผู้คนจะเผชิญความอดอยากระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ตาม แต่นั่นก็คือบทเรียนสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่ยิ่งทำให้หลายประเทศเห็นความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้น ประเทศที่พัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างถึงขีดสุดมาตั้งแต่ 200 […]

www.agfind.com

อุตสาหกรรมการเกษตรปลูกมันสำปะหลัง

August 19, 2016 admin 0

ประเทศไทยของเรามีพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกอย่างมากซึ่งมันก็เต็มไปด้วยแหล่งอาหารมากมายในตอนนี้นั้นมันก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแต่จังหวัดที่พบการทำการเกษตรอุตสาหกรรมก็เห็นจะเป็นภาคอีสานเพราะว่าเป็นพื้นที่เหมาะแก่กี่เพราะปลูกมันสำปะหลังเลยทำให้คนที่อยู่ในภาคอีสานนั้นนิยมทำการปลูกมันสำปะหลังเพราะว่ามันสามารถเอาไปทำอะไรหลายอย่างมากมายและในการปลูกการดูก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเพียงแค่ปลูกไว้นั้น เวลาการลดน้ำก็ไม่ต้องลดบ่อยเหมือนการปลูกผัก เพียงแค่ 2 ครั้งต่อ 1 อาทิตย์ เพียงลดเท่านี้ก็พอแล้วเพราะว่ามันสำปะหลังนั้น ไม่ต้องการน้ำมันก็อยู่ได้