Agricultural-products-photo

ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมการเกษตร

December 12, 2017 admin 0

ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการเกษตรมาอย่างยาวนาน ด้วยพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการทำการเกษตรเป็นอย่างมาก ประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่สามารถพึ่งพาการเกษตรในประเทศตนเองได้อย่างไม่ยากลำบาก ทว่าเมื่อโลกมีการพัฒนาก้าวไกลไปมากขึ้น ระบบการเกษตรแบบเดิมๆ ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของโลกแห่งทุนนิยมได้ อีกทั้งผลผลิตทางการเกษตรบางอย่างเมื่อผลิตออกมาแล้วการที่ขายด้วยตัวมันเองสดๆ เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ รวมถึงหากมีปริมาณเยอะเกินไปก็อาจเกิดความเสียหาย ขายไม่ทัน เน่าเสียไปอีก ด้วยเหตุนี้เรื่องของอุตสาหกรรมทางการเกษตรจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากกับวงการเกษตรในบ้านเรา ซึ่งหากให้ลองแบ่งผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมการเกษตรก็สามารถแบ่งแยกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ประเภทของผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรประเภทอาหาร – เป็นอุตสาหกรรมทางการเกษตรที่สามารถผลิตขึ้นมาแล้วเป็นได้ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม อาหารก็เป็นได้ทั้งอาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป แม้แต่อาหารดิบบางชนิดหากผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมก็นับรวมด้วยเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น […]

ขั้นตอนการแปรรูปอาหาร แช่แข็ง

December 12, 2017 admin 0

ด้วยความทันสมัยของอุตสาหกรรมทางด้านอาหารเราจึงเห็นว่าวิธีในการถนอมอาหารก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างประโยชน์ให้กับคนเราเป็นอย่างยิ่ง เพราะด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เราไม่สามารถที่จะมานั่งหาอาหารเหมือนกับคนในอดีตกันได้อีก ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีหน้าที่เป็นของตนเอง เทคโนโลยีเหล่านี้จึงเข้ามามีบทบาทที่ช่วยให้การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันง่ายมากขึ้นกว่าเดิม อย่างการแปรรูปอาหารแช่แข็งก็เป็นการนำอาหารมาผ่านการแปรรูปด้วยการให้ความเย็นระดับเยือกแข็งที่ถือว่าเป็นวิธีการถนอมอาหารประเภทหนึ่งเพื่อให้สามารถเก็บได้ยาวนานมากขึ้น ซึ่งอุณหภูมิที่มีความต่ำมากๆ จะช่วยหยุดการเน่าเสียของอาหารเอาไว้ได้เพราะว่าจุลินทรีมีการเจริญเติบโต และปฏิกิริยาทางเคมีได้หายไป ขั้นตอนการแปรรูปอาหารแช่แข็ง คนส่วนใหญ่เวลาที่นึกถึงอาหารแช่แข็งก็มักจะต้องนึกถึงอาหารทะเลเป็นหลัก อาทิ กุ้ง หอย ปู ปลา ต่างๆ เหตุผลก็เพราะวัตถุดิบประเภทนี้ต้องใช้เวลาในการขนส่งที่สำคัญพวกมันมักจะอยู่ในสภาพอากาศที่เย็นคือในน้ำ เพราะฉะนั้นเมื่อจับขึ้นมาแล้วเจออุณหภูมิปกติก็ทำให้เกิดการเน่าเสียได้ง่าย ทว่าจริงๆ แล้วการแปรรูปอาหารแช่แข็งก็มีด้วยกันหลากหลายประเภทอาหารไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ หรือแม้แต่อาหารสำเร็จรูปในยุคปัจจุบันก็ล้วนแล้วแต่มีการแปรรูปเป็นอาหารแช่แข็งด้วยกันทั้งสิ้นเพื่อให้คงสภาพในการเก็บเอาไว้ทานได้นานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม แต่จะขอยกตัวอย่างอาหารแช่แข็งประเภทอาหารทะเลเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น […]