เกษตรกรยุค 4.0 ต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง

การเกษตรในปัจจุบันนี้ ไม่น่าเชื่อว่ามีวัยรุ่นคนหนุ่มสาวหลายคนเริ่มหันมาสนใจการเกษตรมากขึ้น หลายคนยอมทิ้งเงินเดือนในเมืองใหญ่เพื่อกลับมาทำการเกษตรที่บ้านตัวเอง ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อสร้างรายได้พร้อมกับอยู่ใกล้พ่อแม่ครอบครัว ญาติพี่น้อง ว่าแต่เกษตรกรยุคใหม่ ยุค 4.0 เค้าต้องรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง
ต้องรู้เรื่องเทคโนโลยี
การเกษตรยุค 4.0 นั้นถือว่าเป็นการเกษตรในยุคใหม่ที่แตกต่างจากยุคก่อน แตกต่างจากที่เคยทำมา สิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นคือ เทคโนโลยี เมื่อก่อนอาจจะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยน้อยมาก แต่ยุค 4.0 เกษตรกรต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ การเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่น การสำรวจสภาพดินก็จะมีเครื่องวัดคุณภาพหน้าดินเพื่อหาทางแก้ไขและบำรุงดินให้ถูกทางและเกิดประสิทธิภาพ
ต้องรู้เรื่องการตลาด
ปัญหาสำคัญของคนทำการเกษตรนั่นคือ การไม่สามารถขายผลผลิตได้ ผลผลิตล้นตลาดนั่นทำให้ต้องยอมขายต่ำกว่าทุนไม่งั้นก็ไม่ได้อะไรเลย เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย หากเกษตรกรได้มีการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดล่วงหน้ามาแล้ว เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้จักการทำการตลาด การประชาสัมพันธ์ การจูงใจ โน้มน้าวคนซื้อเพื่อให้เข้ามาในสวนของเราให้ได้มากที่สุด หากการตลาดเราดีเราก็ขายผลผลิตได้ดีแบบไม่ต้องง้อพ่อค้าคนกลาง ลองไปศึกษาโมเดลการขายทุเรียนของจันทบุรีดูได้ เค้ามีการวางแผนการตลาดมาดีเยี่ยมจนเกษตรกรขายได้แบบหมดสวน
ต้องรู้เรื่องการทำบัญชีการเงิน
เกษตรกรยุคใหม่ ยุค 4.0 นั้น เกษตรกรจะต้องไม่ใช่เกษตรกรแต่เพียงอย่างเดียว กล่าวคือไม่ใช่ทำแต่สวนอย่างเดียว ต้องมีองค์ความรู้ด้านอื่นด้วย อย่างเช่น การทำบัญชีการเงินภายในครัวเรือน อันนี้ต้องรู้เพราะจะทำให้เกษตรกรรู้ว่าเงินไปไหน เงินเหลือเท่าไร กำไรขาดทุนเท่าไร หากทำเป็นก็จะทำให้การบริหารจัดการเงินทำได้ดีขึ้น หากไม่ทำรับรองว่าทำเท่าไรก็เงินหายหมด การศึกษาก็ทำไม่ยากอาจจะทำด้วยมือ หรือผสมกับแอพพลิเคชั่นการเงินด้วยก็ได้
ต้องรู้เรื่องเกษตร
เกษตรกรยุคเก่า มักจะเป็นการทำการเกษตรแบบทำตามกันมา จนชำนาญแล้วพัฒนาเป็นองค์ความรู้ติดตัวไป แต่ยุค 4.0นี้เกษตรกรต้องมีความรู้เรื่องของเกษตรให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ ศึกษาสายพันธุ์พืชใหม่ในแต่ละปี มีการทำวิจัยเพื่อทดลองปลูกผลผลิตใหม่ๆเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาด จะต้องมีการศึกษาเรื่องดิน น้ำ ลม ฟ้า ฝน ไฟ และสภาพแวดล้อมซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนอย่างรู้เรื่อง อาจจะฟังดูยากแต่บอกเลยว่าเดี๋ยวนี้องค์ความรู้มีให้ศึกษาเยอะทั้งหน่วยงานราชการ และพื้นที่เกษตรกรรมตัวอย่าง เยอะแยะ ลองศึกษา ปรับตัว วิจัยและพัฒนาต่อยอดดู เชื่อว่าเกษตรกรยุค 4.0 เราเป็นได้อย่างแน่นอน