อุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสม

www.agfind.com

ในทุกวันนี้นั้นการเลี้ยงสัตว์ก็เป็นที่นิยมกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำหรือสัตว์บกก็ตามซึ่งก็ได้ผลผลิตผลกำไรที่แตกต่างกันออกไปเช่นกัน ซึ่งที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดก็คือสัตว์น้ำ จำพวก กุ้ง หอย ปู ปลา กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะว่ามันสามารถเพาะเลี้ยงได้ง่าย และลงทุนไม่เยอะ แต่ได้ผลกำไรที่มหาศาลคืนทุนได้ไว และสามารถเก็บผลผลิตได้ปีหนึ่ง ประมาณ 3-4 ครั้งต่อ 1 ปี ซึ่งอาหารที่ให้ก็เป็นที่หาได้ง่ายและมีต้นทุนที่ไม่สูงมากชาวเกษตรส่วนใหญ่จะนิยมทำกันมากในต่างจังหวัดเพราะมีพื้นในการทำและมีพื้นที่ในการเพาะปลูกเพาะเลี้ยงกันมาก