ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตร

เมื่อเอ่ยถึงคำว่าอุตสาหกรรมการเกษตรหากอ่านอย่างผิวเผินก็คงจะพอทำให้เข้าใจได้ว่านี่คือการนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาเกี่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรมทำให้เกิดเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมาทีสร้างประโยชน์ได้แตกต่างจากวัตถุดิบทางการเกษตรเดิมๆ ที่เคยเป็นอยู่ นี่ก็นับว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดแบบ 100% เต็ม เพราะจริงๆ แล้วอุตสาหกรรมการเกษตรนั้นมีอะไรที่ลึกซึ้งไปมากกว่าเรื่องตรงนี้ และยังเป็นสิ่งที่หลายๆ คนจะต้องตกใจเมื่อรู้ว่านี่คือสิ่งที่สร้างประโยชน์ได้อย่างมากมายจนคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียว

ความหมายของอุตสาหกรรมการเกษตร

อุตสาหกรรมการเกษตรจัดได้ว่าเป็นธุรกิจทางการเกษตรประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ออกมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากการนำวัตถุดิบโดยตรงมาใช้เองเลย หรือการนำผลพลอยได้ของวัตถุดิบบางประเภทมาใช้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใด ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวที่ว่ามานี้จะต้องมาผ่านระบบการผลิตด้วยเครื่องจักรเพื่อให้เป็นกระบวนการทางด้านอุตสาหกรรม นอกจากนี้เมื่อได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาก็จะมีการนำออกมาแจกจ่ายหรือออกมาจำหน่ายให้คนทั่วไปได้เห็นและนำไปใช้งานด้วย

ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตร

 1. ทำให้วัตถุดิบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเกษตรสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้นานขึ้น รวมถึงยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้ยาวนานขึ้น และหากเป็นวัตถุดิบที่ออกมาเฉพาะฤดูกาลช่วงนอกฤดูกาลก็สามารถหาได้จากการนำมาผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมทางการเกษตร
 2. เป็นวิธีการหนึ่งในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรไม่ให้เกิดการล้นตลาดมากจนเกินไป เพราะผลผลิตประเภทใดที่ออกมาล้นตลาดจะทำให้ราคาของผลผลิตนั้นตกต่ำ จึงจำเป็นต้องนำเอาอุตสาหกรรมการเกษตรเข้ามาช่วย
 3. ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาที่สูงมากขึ้นและสามารถขายได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
 4. ช่วยในการส่งเสริมอาชีพของคนในบริเวณใกล้เคียง เพาะอุตสาหกรรมการเกษตรนั้นไม่ใช่แต่เพียงว่าใช้เครื่องจักรอย่างเดียวเท่านั้น แรงงานคนในส่วนต่างๆ ก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่
 5. ช่วยสร้างตลาดให้กับประเทศได้มากยิ่งขึ้น เพราะสินค้าที่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมการเกษตรนี้จะมีอายุที่ยืนยาวทำให้สามารถเปิดตลาดกับต่างประเทศได้อย่างสบายๆ

ปัจจัยที่ช่วยให้เกิดอุตสาหกรรมทางการเกษตร

 1. วัตถุดิบ – นี่คือหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมการเกษตรเลยก็ว่าได้เพราะถ้าหากไม่มีผลผลิตทางการเกษตรก็คงจะไม่เกิดสิ่งต่างๆ เหล่านี้ขึ้นมา
 2. ตลาด – เป็นปัจจัยของการมองไปที่จุดมุ่งหมายในการทำอุตสาหกรรมทางการเกษตรว่าเมื่อทำขึ้นมาแล้วใครจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
 3. เงินทุน – ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เงินทุนถือเป็นปัจจัยลำดับต้นๆ ที่จะขาดเสียไม่ได้เลย
 4. แรงงาน – นี่ก็เป็นปัจจัยที่ไม่น้อยหน้าไปกว่ากัน เพราะถึงอย่างไรคนก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กับทุกๆ สิ่ง
 5. การจัดการ – เป็นการวางแผนที่ถือว่าต้องสร้างอย่างมีประสิทธิภาพถึงจะได้ประสิทธิผลที่น่าพึงพอใจ
 6. เครื่องจักร – เป็นกระบวนการสำคัญอีกตัวที่ทำให้เกิดอุตสาหกรรมการเกษตร