อุตสาหกรรมการเกษตร กับระบบเศรษฐกิจไทย

ระบบเศรษฐกิจของไทยนั้น แม้จะมีองค์ประกอบหลายส่วนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การส่งออกและอื่น แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องของการเกษตรจัดได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังที่คอยหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของไทยเราตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้ เรามาดูกันสิว่า อุตสาหกรรมการเกษตรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจไทยอย่างไร

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าโดยไม่ต้องอัดฉีดเม็ดเงิน

อย่างแรกเลยการเข้ามาของอุตสาหกรรมเกษตรทั้งความรู้และวิทยาการต่างๆ นั่นทำให้ความต้องการของสินค้าทางการเกษตรมีมากขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อทำให้การค้าขายให้ไกลขึ้น อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการแปรรูป เมื่อความต้องการมีมากขึ้น นั่นก็ทำให้เกษตรกรสามารถค้าขายสินค้าทางการเกษตรได้มากขึ้นทั้งในแง่ของปริมาณสินค้า และรอบการผลิตที่ทำได้มากขึ้นด้วย เมื่อขายได้มากขึ้นเกษตรกรมีรายได้มากขึ้น ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าโดยตรงแบบไม่ต้องอัดฉีดเม็ดเงินแต่อย่างใด

ช่วยขยายเศรษฐกิจด้านการส่งออก

ขยับขึ้นมาในระดับใหญ่ นั่นคือการส่งออกสินค้า อย่างที่เราทราบกันว่าบ้านเราเปรียบได้กับอู่ข้าวอู่น้ำของทวีปกันเลยทีเดียว ทีนี้จะทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะส่งออกสินค้าเกษตรเหล่านั้นไปยังทั่วทุกภาคของทวีปได้ คำตอบก็คือ การอาศัยความรู้วิทยาการจากการศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเกษตรนั่นแหละ เมื่อทำการแปรรูปได้ดีขึ้น อาหารเก็บได้นานมากขึ้น ก็จะช่วยให้เราส่งอาหารไปขายได้ไกลขึ้น ผลตอบรับก็คือเราสามารถส่งออกได้มากขึ้น แล้วก็จะช่วยเรื่องของรายได้มากขึ้นตามไปด้วย

อุตสาหกรรมเกษตรทางเลือกใหม่ของวัยทำงาน

การเรียนอุตสาหกรรมเกษตรนั้นไม่ได้หมายความถึงโรงงานอย่างเดียว การเรียนเรื่องนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของคนรุ่นใหม่วัยทำงานด้วย ที่พวกเค้าอาจจะไม่ต้องแข่งขันกันในเมืองใหญ่อย่างเดียวอีกต่อไป การเรียนอุตสาหกรรมเกษตรจะทำให้พวกเค้ามองเห็นการบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการที่หนุ่มสาวรุ่นใหม่หนีออกจากเมืองมาทำเกษตรจะช่วยให้ ระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่กระจุกตัวไปอยู่ที่ใดที่หนึ่ง หรือ ภาคอุตสาหกรรมมากเกินไป เกิดภาคอุตสาหกรรมล่มขึ้นมาทุกอย่างก็จะไม่จบลงตามไปด้วย

หนี้ครัวเรือนไม่พุ่งจนอ่วม

กล่าวต่อจากประเด็นเมื่อสักครู่ นั่นคืออุตสาหกรรมเกษตรเป็นการนำความรู้ วิทยาการ ไปจัดการกับสินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้แบบพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลก็คือคนรากหญ้าไม่ก่อหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถาบันทางการเงินและระบบเศรษฐกิจด้วย สรุปว่าอุตสาหกรรมเกษตรมีผลต่อเศรษฐกิจไทยทั้งระดับจุลภาค(เล็ก) และระดับมหภาค(ใหญ่) เลยก็ว่าได้