อุตสาหกรรมการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรได้เยอะมาก

Agricultural_industry

ต้องบอกก่อนเลยว่าอุตสาหกรรมการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรได้เยอะมากจริวๆ เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่จะปลูกพืชเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งในจำนวนมากๆ ผลที่ได้คือ พืชผักเหล่านี้มีออกมาพร้อมจำหน่ายในเวลาเดียวกัน นั้นก็เพราะข้อจำกัดบางอย่างของภูมิประเทศนั้นๆ ไม่ว่า อากาศ ความชื้น และ ฤดูกาลชองผักหรือผลไม้ครับ บางส่วนถูกขายไปทำกำไรได้แต่เมื่อมีของเยอสุดท้ายย้อมมีส่วนที่ขายไม่ทัน ซื้อพืชผักหรือผลไม้มันก็จะเน่าเสียไม่สามรถใช้งานได้ ดังนั้นจึงมีการคิดค้นให้น้ำสิ่งเหล่านั้นมาแปลรู้เพื่อรักษาคุณภพให้ใช้งานได้ต่อไป

อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้

ซึ่งอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ ในบ้านเรานั้นก็มีมากมายหลลายแบบทั้งอบแห้ง หรือ ไม้ก็บรรจุกระป่อง ซึ่งต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยครับ เพื่อให้ผลผลิตออกมาได้มาตรฐานโดยมีการตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา ทำให้มั่นใจได้เลยว่าถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย แน่นอนว่าหลักการตรวจสอบเบื้องต้น คงหนีไม่พ้นความสะอาด เพราะกับอาหารแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้นในส่วนนี้จะมีหน่วยงานอื่นเข้ามาตรวจสอบควบคู่ได้ด้วยนั่นก็คือ อ.ย. ครับ และ เมื่อตรวจสอบผ่านแล้วก็ทำการผลิตออกมาขายได้ทันที นอกจากเครื่องจักรแล้ว คนที่อยู่ภายในขบวนการผลิตก็มีความสำคัญเช่นกัน นั่นก็เพราะไม่สามารถจบทุกขั้นตอนโดยการใช้งานเครื่องจักรได้นั่นเอง และสำหรับเกษตรกรแล้ว การที่นำผลไมมาขายให้นักลงทุนเอามาแปรรูปถึงแม้ว่าจะไม่ได้ราคาเท่ากับขายตามท้องตลาดแต่ก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปเพราะทุกอย่างมีการควบคุมโดยผู้เกี่ยวข้องแล้ว ทำให้การซื้อขายในจุดนี้เป็นที่ถูกใจกันทั้ง 2 ฝ่าย ครับ

นอกจากขบวนการผลิต แล้วในส่วนของน้ำทิ้งหรือของเสียต่างๆ ก็ต้องดูแลให้ดีด้วย ยิ่งเป็นโรงงานที่อยู่ในแหล่งชุมชนด้วยแล้วต้องระวังอย่างมากเพราะถ้ามันทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนก็อาจถูกร้องเรียนจนทำให้ต้องปิดโรงงานไปเลยก็ได้ครับ