การวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปของอุตสาหกรรมการเกษตร

ภาคการเกษตรถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานหลายยุคหลายสมัย เพราะเมืองไทยนั้นขึ้นชื่อได้ว่าเป็นดินแดนหนึ่งของโลกที่มีการเกษตรดีที่สุด และอาชีพหลักของคนไทยในอดีตที่ผ่านมาก็จะเน้นไปที่เรื่องของการเกษตรเป็นหลัก ทว่าเมื่อยุคสมัยถูกแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาสิ่งที่เริ่มเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ ก็เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่แม้แต่ด้านของการเกษตรก็โดนเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้เข้ามาครอบงำด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามานั้นก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ช่วยให้การเกษตรของไทยมีการพัฒนาไปมากกว่าที่เคยเป็นเยอะ
สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการนำเอาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรของไทย ทำให้ผลผลิตที่ได้มานั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้น รู้จักการใช้เทคนิคและวิธีการที่จะสร้างผลผลิตให้ดี มีการนำเอาผลผลิตมาแปรรูปเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ผลผลิตทางการเกษตรไม่ล้นตลาด, สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้, สามารถสร้างเงินตราให้กับประเทศได้, เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปของอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งสิ้น


อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาในด้านต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องก็จำเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้มาช่วยในการสร้างแนวความคิดหรือหลักการทฤษฎีใหม่ๆ เพื่อช่วยให้มีแต่จะก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ว่านี้สิ่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือการเข้ามาทำการวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตร ยกตัวอย่างง่ายๆ ว่า ในอดีตนั้นการที่ประเทศไทยมีข้าวเป็นสินค้าหลักและถูกแปรรูปมาเป็นสินค้าประเภทต่างๆ มากมาย ทว่าเมื่อโลกมีการพัฒนามากขึ้นประเทศที่เป็นคู่แข่งผลิตข้าวของไทยอย่างเวียดนามก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวของตนเองให้สู้ทัดเทียมกับประเทศไทยได้ ถ้าหากว่าไม่มีกลุ่มคนหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยวิจัยและพัฒนาสิ่งต่างๆ เหล่านี้อยู่ตลอดก็อาจจะทำให้ข้าวของไทยไม่สามารถสู้กับประเทศเวียดนามได้ และในที่สุดข้าวไทยก็จะตกอันดับไป ยอดการส่งออกก็ลดน้อยลง เงินตราที่จะเข้าสู่ประเทศก็จะน้อยลงตามไปด้วย
นี่ยังไม่รวมถึงสินค้าภาคเกษตรในด้านต่างๆ ที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นสินค้าทางอุตสาหกรรมเกษตรได้ที่เมื่อโลกมีการแข่งขันกันสูงขึ้น การวิจัยเพื่อหาช่องทางในการพัฒนาและช่องทางที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก ไม่แปลกใจเลยว่ายิ่งโลกมีการก้าวไปในระดับที่ล้ำยุคมากเข้าไปเท่าไหร่ การวิจัยเพื่อการพัฒนาก็เป็นสิ่งที่จะต้องก้าวตามให้ทันมากขึ้นเท่านั้น