ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมการเกษตร

Agricultural-products-photo

Agricultural-products-photo

ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการเกษตรมาอย่างยาวนาน ด้วยพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการทำการเกษตรเป็นอย่างมาก ประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่สามารถพึ่งพาการเกษตรในประเทศตนเองได้อย่างไม่ยากลำบาก ทว่าเมื่อโลกมีการพัฒนาก้าวไกลไปมากขึ้น ระบบการเกษตรแบบเดิมๆ ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของโลกแห่งทุนนิยมได้ อีกทั้งผลผลิตทางการเกษตรบางอย่างเมื่อผลิตออกมาแล้วการที่ขายด้วยตัวมันเองสดๆ เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ รวมถึงหากมีปริมาณเยอะเกินไปก็อาจเกิดความเสียหาย ขายไม่ทัน เน่าเสียไปอีก ด้วยเหตุนี้เรื่องของอุตสาหกรรมทางการเกษตรจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากกับวงการเกษตรในบ้านเรา ซึ่งหากให้ลองแบ่งผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมการเกษตรก็สามารถแบ่งแยกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ

ประเภทของผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมการเกษตร

  1. อุตสาหกรรมการเกษตรประเภทอาหาร – เป็นอุตสาหกรรมทางการเกษตรที่สามารถผลิตขึ้นมาแล้วเป็นได้ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม อาหารก็เป็นได้ทั้งอาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป แม้แต่อาหารดิบบางชนิดหากผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมก็นับรวมด้วยเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น อาหารกระป๋องจำพวก ปลากระป๋อง, ผักกาดดองกระป๋อง, ผลไม้กระป๋อง, นมข้นหวาน เหล่านี้นับเป็นอาหารสำเร็จรูปเพราะเปิดแล้วทานได้เลย ส่วนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ไส้กรอก, กุนเชียง, หมูยอ แบบนี้เรียกว่ากึ่งสำเร็จรูปเพราะต้องผ่านการทำให้สุกก่อนถึงทานได้ ส่วนข้าวสาร แป้งสาลี แบบนี้เรียกว่าอาหารดิบที่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมทางการเกษตรแต่ว่าไม่สามารถทานได้ทันที
  2. อุตสาหกรรมการเกษตรประเภทกึ่งอาหาร – เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาหาร เราไม่สามารถบริโภคสิ่งเหล่านั้นได้โดยตรง แต่ต้องมีเอาไว้ในขั้นตอนกระบวนการปรุงอาหารเพื่อเป็นการสร้างสี กลิ่น รสชาติ ให้ดูดี ดูน่าสนใจ ดูอร่อย นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์บางประเภทด้วย ตัวอย่างเช่น ชา กาแฟ เป็นอุตสาหกรรมเกษตรกึ่งอาหารที่ให้รส กลิ่น, น้ำปลา น้ำตาล ซอสปรุงรส เป็นอุตสาหกรรมกึ่งอาหารที่ทานโดยตรงไม่ได้แต่ว่าต้องนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาหาร
  3. อุตสาหกรรมการเกษตรทีประเภทไม่ใช่อาหาร – เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรที่แยกออกจากอาหารอย่างชัดเจน ใช้ในการอุปโภคเพียงอย่างเดียว เราจะเห็นว่าอุตสาหกรรมการเกษตรประเภทนี้จะเป็นสิ่งที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน อาทิ อุตสาหกรรมด้านสิ่งทอ ที่นำเอาฝ้ายหรือไหม มาผ่านกระบวนการด้านอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดเป็นสินค้าสำหรับการใช้งาน อุตสาหกรรมการฟอกหนัง อุตสาหกรรมด้านยาก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมทางการเกษตรด้วยกันทั้งสิ้น พูดง่ายๆ คืออะไรก็ตามที่ต้องมีส่วนผสมของวัตถุดิบทางการเกษตรล้วนเป็นอุตสาหกรรมทางการเกษตรด้วยกันทั้งสิ้นนั่นเอง ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นและสัมผัสกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว