ผลผลิตการทอและเครื่องนุ่งห่ม

อุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอกับเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมอีกชนิดในประเทศไทยที่ถือว่าก้าวไปข้างหน้าได้อย่างดีในระดับน่าพึงพอใจ ส่วนหนึ่งก็เพราะตลาดแรงงานของไทยด้านอุตสาหกรรมการทอเครื่องนุ่งห่มยังคงเป็นสิ่งที่ไว้ใจได้ในเรื่องผลงาน ความสวยงาม คุณภาพของสินค้าที่ยอดเยี่ยม บวกกับราคาที่ไม่รุนแรงจนเกินไป ส่งให้ผลิตผลิตด้านสิ่งทอรวมถึงเครื่องนุ่งห่มยังคงสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวไทยหลายภาคส่วนอย่างดี แถมยังเป็นการส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตขึ้นด้วยจากผลผลิตสิ่งนี้เหล่านี้

ผลผลิตการทอและเครื่องนุ่งห่มกับความน่าสนใจของการลงทุนและการส่งออก

ในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมาการส่งออกเกี่ยวกับผลผลิตการทอและเครื่องนุ่งห่มถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี มูลค่าการส่งออกขยายตัวกว่าเก่าถึง 5.3% นั่นหมายถึงสัญญาณที่อุตสาหกรรมด้านนี้ของไทยไม่ใช่แค่เรื่องดีเฉพาะการส่งออกอย่างเดียวยังหมายถึงด้านการลงทุนที่มีคนกล้าลงทุนกับธุรกิจประเภทนี้มากขึ้น ซึ่งหากมองภาพรวมเฉพาะด้านการส่งออกสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มตลอดปี 2560 มีการส่งออกได้มูลค่าสูงกว่า 4,200 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว ถือเป็นเม็ดเงินมหาศาลในการช่วยให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศกระโดดไปข้างหน้าอย่างชัดเจน สินค้าหลักๆ ของการส่งออกเหล่านี้ยังคงเป็นผ้าผืนกับเส้นใยประดิษฐ์ที่ความต้องการของตลาดปลายทางยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการที่ประเทศไทยคือฐานการผลิตสำคัญลำดับต้นๆ ของโลก นอกจากนี้ยังมีกรอบการค้าเสรีที่เคยตกลงกันเอาไว้ในหลายๆ ประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ชิลี และอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการด้านสิ่งทอกับเครื่องนุ่งห่มของไทยพยายามเข้าไปรุกเพื่อเจาะตลาดให้มากขึ้นกว่าเดิม แม้บางตลาดยังถือว่ามีมูลค่าไม่มากนักแต่จากทิศทางแล้วก็ต้องยอมรับว่าโอกาสประสบความสำเร็จข้างหน้ามีสูงไม่น้อย การพยายามเข้าไปเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดจะเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดอื่นๆ นอกจากตลาดหลัก ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆ ที่ไม่ต้องพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งแค่แห่งเดียวเนื่องจากตัวตลาดหลักเองก็มีแนวโน้มในอนาคตว่าอาจลดการนำเข้าได้โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีแผนการลงทุนกับอุตสาหกรรมต้นน้ำเพื่อลดภาระด้านการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามจากผลพวงต่างๆ เหล่านี้ยังส่งให้ประชากรในประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มของการทอและเครื่องนุ่งห่มสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนในประเทศดีขึ้น มีหน้าที่การงานดี มีรายได้สำหรับการใช้จ่ายสามารถนำไปหมุนเวียนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ถือว่าช่วยสร้างแนวทางที่ต่อการบริหารประเทศได้จากอุตสาหกรรมด้านการทอและเครื่องนุ่งห่มทียังไงคนทั้งโลกก็จำเป็นต้องใช้งานกันอยู่ดี