• www.agfind.com

    อุตสาหกรรมรถไถนาที่เกิดมาจากความคิด

    รถไถ ก็คืออุตสาหกรรมการเกษตรชนิดหนึ่งที่เหล่าชาวนานั้นนิยมใช้กันอย่างมากไม่ว่าจะทำงานทางด้านพื้นดินอะไรก็ตาม ถ้าให้พูดทางหลักทางการเกษตรแล้วก็หน้าจะเป็นเครื่องที่ทุ่นแรงสำหรับการทำนาซึ่งเมื่อก่อน การทำนานั้นต้องใช้แต่กระบือหรือควายในการไถแต่ในปัจจุบันมีรถไถเข้ามาช่วยในการเกษตรได้ดีมากช่วยให้การทำผลผลิตที่ออกมานั้นได้เยอะขึ้นและลดการเสียของสิ้นค้าที่เก็บเกี่ยว ซึ่งจะบอกได้เลยว่าการที่มีรถไถเข้ามาช่วยให้ชาวเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ทำให้ ความก้าวหน้าทางด้านการเกษตรติดอันดับโลกทางด้านการทำอุตสาหกรรมการเกษตร

Agricultural-products-photo

ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมการเกษตร

December 12, 2017 0

ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการเกษตรมาอย่างยาวนาน ด้วยพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการทำการเกษตรเป็นอย่างมาก ประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่สามารถพึ่งพาการเกษตรในประเทศตนเองได้อย่างไม่ยากลำบาก ทว่าเมื่อโลกมีการพัฒนาก้าวไกลไปมากขึ้น ระบบการเกษตรแบบเดิมๆ ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของโลกแห่งทุนนิยมได้ อีกทั้งผลผลิตทางการเกษตรบางอย่างเมื่อผลิตออกมาแล้วการที่ขายด้วยตัวมันเองสดๆ เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ รวมถึงหากมีปริมาณเยอะเกินไปก็อาจเกิดความเสียหาย ขายไม่ทัน เน่าเสียไปอีก ด้วยเหตุนี้เรื่องของอุตสาหกรรมทางการเกษตรจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากกับวงการเกษตรในบ้านเรา ซึ่งหากให้ลองแบ่งผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมการเกษตรก็สามารถแบ่งแยกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ประเภทของผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรประเภทอาหาร – เป็นอุตสาหกรรมทางการเกษตรที่สามารถผลิตขึ้นมาแล้วเป็นได้ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม อาหารก็เป็นได้ทั้งอาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป แม้แต่อาหารดิบบางชนิดหากผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมก็นับรวมด้วยเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น […]

ขั้นตอนการแปรรูปอาหาร แช่แข็ง

December 12, 2017 0

ด้วยความทันสมัยของอุตสาหกรรมทางด้านอาหารเราจึงเห็นว่าวิธีในการถนอมอาหารก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างประโยชน์ให้กับคนเราเป็นอย่างยิ่ง เพราะด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เราไม่สามารถที่จะมานั่งหาอาหารเหมือนกับคนในอดีตกันได้อีก ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีหน้าที่เป็นของตนเอง เทคโนโลยีเหล่านี้จึงเข้ามามีบทบาทที่ช่วยให้การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันง่ายมากขึ้นกว่าเดิม อย่างการแปรรูปอาหารแช่แข็งก็เป็นการนำอาหารมาผ่านการแปรรูปด้วยการให้ความเย็นระดับเยือกแข็งที่ถือว่าเป็นวิธีการถนอมอาหารประเภทหนึ่งเพื่อให้สามารถเก็บได้ยาวนานมากขึ้น ซึ่งอุณหภูมิที่มีความต่ำมากๆ จะช่วยหยุดการเน่าเสียของอาหารเอาไว้ได้เพราะว่าจุลินทรีมีการเจริญเติบโต และปฏิกิริยาทางเคมีได้หายไป ขั้นตอนการแปรรูปอาหารแช่แข็ง คนส่วนใหญ่เวลาที่นึกถึงอาหารแช่แข็งก็มักจะต้องนึกถึงอาหารทะเลเป็นหลัก อาทิ กุ้ง หอย ปู ปลา ต่างๆ เหตุผลก็เพราะวัตถุดิบประเภทนี้ต้องใช้เวลาในการขนส่งที่สำคัญพวกมันมักจะอยู่ในสภาพอากาศที่เย็นคือในน้ำ เพราะฉะนั้นเมื่อจับขึ้นมาแล้วเจออุณหภูมิปกติก็ทำให้เกิดการเน่าเสียได้ง่าย ทว่าจริงๆ แล้วการแปรรูปอาหารแช่แข็งก็มีด้วยกันหลากหลายประเภทอาหารไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ หรือแม้แต่อาหารสำเร็จรูปในยุคปัจจุบันก็ล้วนแล้วแต่มีการแปรรูปเป็นอาหารแช่แข็งด้วยกันทั้งสิ้นเพื่อให้คงสภาพในการเก็บเอาไว้ทานได้นานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม แต่จะขอยกตัวอย่างอาหารแช่แข็งประเภทอาหารทะเลเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น […]

การเรียนรู้อุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่

May 29, 2017 0

การเกษตรกรรม คือสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีพัฒนาการเรื่อยมา ปัจจุบัน เพื่อตอบสนองต่อจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น แก้ปัญหาขาดแคลนอาหาร ทดแทนทรัพยากร ทำให้มีการนำวิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานกับการทำเกษตร ที่นำไปสู่อุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างมาก วิธีทางการเกษตร เป็นกระบวนการที่นำไปสู่การผลิตสิ่งที่จำเป็นสูงสุดอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์ นั่นคืออาหาร ในศตวรรษที่ 17-19 เมื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมอันรุ่งโรจน์ของอังกฤษได้แพร่กระจายไปทั่วยุโรป ส่งผลให้โลกของวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมได้เจริญก้าวหน้าไปมาก ทำให้ปัญหาเรื่องอาหารไม่พอเพียงในหลายประเทศของยุโรปและอเมริกาเริ่มหมดไป แม้ว่าผู้คนจะเผชิญความอดอยากระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ตาม แต่นั่นก็คือบทเรียนสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่ยิ่งทำให้หลายประเทศเห็นความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้น ประเทศที่พัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างถึงขีดสุดมาตั้งแต่ 200 […]

www.agfind.com

อุตสาหกรรมการเกษตรปลูกมันสำปะหลัง

August 19, 2016 0

ประเทศไทยของเรามีพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกอย่างมากซึ่งมันก็เต็มไปด้วยแหล่งอาหารมากมายในตอนนี้นั้นมันก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแต่จังหวัดที่พบการทำการเกษตรอุตสาหกรรมก็เห็นจะเป็นภาคอีสานเพราะว่าเป็นพื้นที่เหมาะแก่กี่เพราะปลูกมันสำปะหลังเลยทำให้คนที่อยู่ในภาคอีสานนั้นนิยมทำการปลูกมันสำปะหลังเพราะว่ามันสามารถเอาไปทำอะไรหลายอย่างมากมายและในการปลูกการดูก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเพียงแค่ปลูกไว้นั้น เวลาการลดน้ำก็ไม่ต้องลดบ่อยเหมือนการปลูกผัก เพียงแค่ 2 ครั้งต่อ 1 อาทิตย์ เพียงลดเท่านี้ก็พอแล้วเพราะว่ามันสำปะหลังนั้น ไม่ต้องการน้ำมันก็อยู่ได้

www.agfind.com

อุตสาหกรรมการเกษตรการทำฟาร์มสุกร

July 19, 2016 0

ปัจจุบันนี้นั้นคนไทยส่วนใหญ่มีความนิยมรับประทานเนื้อหมูกันจำนวนมากไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ก็ต้องใช้เนื้อหมูในการทำกิจกรรมนั้นๆ แต่ก็ไม่มีใครรู้ที่มาว่ามันมีรูปแบบการเลี้ยงอย่างไรจนได้การการเกษตรที่ว่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทำฟาร์มเลี้ยงหมู ซึ่งมันก็ตอบโจทย์ความต้องการของคนในประเทศอย่างมาก ซึ่งเวลาขายเนื้อของมันแล้ว กิโล ก็หลายร้อยเลยทีเดียวการเลี้ยงของมันก็ เราสามารถให้อาหารจำพวกลำได้หรือไม่ก็เป็นพวกหยวกของต้นกล้วยก็ด้วยหมูนิยมกินกันมากและจะทำให้หมูโตไวและมีน้ำหนักมากกว่าปกติ

www.agfind.com

อุตสาหกรรมการเกษตรโรงสีข้าวที่ทันสมัย

September 19, 2016 0

ในตอนนี้เราจะพูดได้เลยว่าเป็นการทำไร่ทำนาทำสวนนั้นก็ต้องมีอยู่ด้วยกันหลายองค์ประกอบที่สำคัญบางคนยังไม่รู้ว่าว่าผลผลิตที่ได้ออกมานั้นจะเอาไปส่งที่ไหนแล้วจะได้ผลอย่างไรมั่ง ดังนั้นโรงสีข้าวก็ถือได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่สำหรับชาวไร่ชาวนาชาวสวนเพราะว่ามัน สามารถสีข้าวออกมาเองได้โดยที่เรานั้นไม่ต้อง ทำอะไรให้ยุ่งยากเพียงแค่เอาข้าวไปที่โรงสีข้าว แล้วก็รอหลังผลผลิตที่ได้ข้าวสารออกมาแล้วก็เอาข้าวสารไปขาย แถมได้ตังไว้แล้วเรายังเชื่อมั่นได้อีกด้วยว่าข้าวที่เราได้ออกมานั้นดีและมีคุณภาพ ถึงจะได้ราคาที่ดียิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆ

www.agfind.com

อุตสาหกรรมการเกษตรสวนผลไม้แบบชาวสวน

May 19, 2016 0

การทำไรนาสวนผักหรือสวนผลไม้นั้นก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งอาชีพที่เหล่าคนไทยนั้นนิยมนำเอามาเป็นอาชีพกันอย่างแพร่หลายในหลายๆ ส่วนในประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกจำนวนมากซึ่งก็ประกอบไปด้วย พื้นที่ใน ภาคกลาง เพราะว่าพื้นดินเหมาะแก่การเพาะปลูกทำสวนผลไม้อย่างมาก เนื่องด้วยนิยมปลูก ผลไม้ที่สามารถ เพราะว่าพื้นดินเหมาะแก่การเพาะปลูกทำสวนผลไม้อย่างมาก เนื่องด้วยนิยมปลูก ผลไม้ที่สามารถขายได้รายปี หรือไม่ก็จะนิยมปลูกเป็นผลไม้ที่ขายได้ทั้งปี อย่าง เช่นมะม่วง มะยม ชมพู่ และอื่นๆ อีกมากมายก็สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเช่นกัน

www.agfind.com

อุตสาหกรรมการเกษตรปลูกผักแบบชาวเกษตร

April 19, 2016 0

ในปัจจุบันนั้นการทำไรทำนาทำสวนนั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักของคนต่างจังหวัดไปแล้วซึ่งสามารถทำเงินทำรายได้ดีอย่างมากและเป็นงานที่สามารถทำได้ในครอบครัวเพราะว่าการทำการเกษตรแบบผักสวนครัวนั้นเป็นเหมือนกับการทำผักกินเองในครอบครัวแล้วเรายังสามารถส่งออกขายสู่ตลาดได้อีกด้วยเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาด แถมยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยทั้งประโยชน์มากมายที่ทำให้ร่ากายเราแข็งแรงและ ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายเราอีกด้วย แต่ที่แน่ๆ เลย สามารถทำเป็นโรงงานหรือสวนผักส่งออกได้เลยอย่างแน่นอน ทางกลับกันมันยังเป็นอาชีพที่ยึดติดได้เลยว่าเป็นอาชีพที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราได้ดีอีกด้วย

www.agfind.com

อุตสาหกรรมรถเกี่ยวข้าวแบบประยุค

January 19, 2016 0

รถเกี่ยวข้าว ถือได้เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ทั่วโลกให้ความสนใจและใช้กันอย่างแพร่หลายกันอย่างมาก เพราะว่าการทำไรทำนานั้นทั่วโลกก็ทำกันอยู่และสิ่งที่คู่ รถเกี่ยวข้าว ซึ่งเมื่อก่อนนั้นการทำนาการเกี่ยวข้าว ต้องใช้คนจำนวนมากในการเกี่ยวและไม่ได้ใช้เครื่องในการเกี่ยว แต่ ใช้มือเกี่ยวเลยทำให้ได้ผลผลิตที่ช้ากว่าปกติจำนวนมาก  แต่หลังจากนั้นที่มีเครื่องเกี่ยวข้าว ก็ สามารถเก็บเกี่ยวได้ไวมากขึ้นโดยใช้เวลาไม่นานมากก็ได้ข้าวตามจำนวนท่ากำหนดไว้ แถมยังได้ข้าวที่มีคุณภาพอีกด้วยตามจำนวนที่เจ้าของควรจะได้ หลังจากที่มีเครื่อง

www.agfind.com
www.agfind.com
www.agfind.com
www.agfind.com
www.agfind.com
www.agfind.com